Åkarps Orkestersällskap

Initiativtagare och dirigent: Waldemar Welander

I slutet av 1940-talet startade den tidigare nämnde museiorganisten Waldemar Welan­der en personlig konsertverksamhet i förortskommunen Åkarp, där han var bosatt. Till en början byggde denna verksamhet på några kammarmusikentusiaster, mer eller mindre skickliga amatörer, från Lund, Malmö och Åkarp, som med Welander som ”sammankallande” tämligen regelbundet musicerade enskilt och offentligt i Hvilan, ortens folkhögskola. Flera av oss hade även samverkat med honom vid konserter i Malmö museum. ”Orkestersällskapet” – om man nu kan beteckna en som mest 12-höv­dade kammarensemble som sådant – hade väl svårt att från början skapa ett skapligt publikunderlag för sina konserter i Åkarp, och Welander övergick snart till att i orkes­tersällskapets namn inbjuda kammarmusicerande proffsmusiker från Malmö och Köpenhamn till publikdragande musikaftnar i Hvilans aula.

Vid mitt första konsertbesök i Åkarp den 7 okt. 1947 (den 10:nde i konsertraden) med­verkade t ex malmöorkesterns dåvarande konsertmästare Charles Senderovitz och lun­daviolasten Nils-Otto Bengtsson i ett barockprogram med Welander som generalbas­spelare. Efter vårsäsongen 1949 torde inget orkesterspel ha förekommit. Punkt för detta sattes vid den 16:nde konserten i orkestersällskapets historia.

Vid genomgången av min samling konsertprogram föll ett fotografi från denna minnes­värda konsert ut. Vid ett kort Sverigebesök i mars 1949 återkom den världsberömde saxofonisten Sigurd M. Rascher till Åkarp, där han en gång fann en tillflyktsort undan judeförföljelserna i Hitlertyskland. Han träffade sina gamla vänner från den tiden och bestämde sig för att ge en konsert tillsammans med dem – den enda i Sverige under hans Europaturné. Waldemar Welander och hans Åkarps Orkestersällskap fick nöjet att med honom framföra den konsert, som Åkarpsbon Lars-Erik Larsson en gång skrev för honom.

Så här ett halvsekel senare kan jag dessvärre inte identifiera alla medlemmarna i kammarorkestern. Bland de sex violinisterna fungerade Nils Löfgren som rutinerad konsertmästare. De båda violas­terna Nils-Otto Bengtsson och Gunnar Sjöqvist, som också delade pult i Akademiska kapellet, Lund, sekunderades (ibland) av Svea Welander, och av de två cellisterna minns jag Gösta Löwen­dahl, från Akademiska kapellet liksom Hans Åstrand.

Rascherkonserten var den 16:nde i sällskapets historia. Då spelades också Sven Blohms Liten partita och Dag Wiréns Serenad för stråkorkester.

Under de följande livaktiga säsongerna 1949/52 gästspelade bl a violinisten

Endre Wolf, flöjtisten Bengt Överström, violasten Gunnar Andersson, oboisten Walde­mar Wolsing och pianisten Herman D. Koppel i nu nämnd ordning. Den sistnämnde satte vid sällskapets 28:nde konsert punkt med verk av Carl Nielsen, Modest Musorg­skij och Johannes Brahms.

Programöversikt

ÅO 10

1947-10-07

Charles Senderovitz, violin

Nils-Otto Bengtsson, viola

Waldemar Welander, orgel/piano

Scheidt, Samuel (1587-1654)

Passamezzo con variatio

Schildt, Melchior (1592-1667)

Præambulum

Gibbons, Orlando 1583-1625)

Ricercare

da Palestrina, Giovanni Pierluigi (1525-1593)

Ricercare

Roman, Johan Helmich (1694-1758)

Triosonata nr 1, B-dur

Gluck, Christoph Willibald (1714-1787)

Melodie

Tartini, Giuseppe (1692-1770)

Variationer över ett tema av Corelli

Leclair, Jean Marie (1697-1764)

Triosonat D-dur

ÅO 13

1948-04-20

Gunnel Nygren-Almquist, sopran

Erik Stjernqvist, baryton

Dag Westberg, recitation

A.B.I:s manskör

Burlövs kyrkokör

Roman, Johan Helmich (1694-1758)

Uvertyr g-moll

Lindberg, Oskar (1887-1955)

Dalamålning

Sjögren, Emil (1853-1918)

Og jeg vil drage

Welander, Svea (1898-1985)

Mötet – Vårregn

Ek, Gunnar (1900-1981)

Svensk fantasi

Larsson, Lars-Erik (1908-1986)

Förklädd gud

ÅO (Barnens Dags-konsert)

1948-09-10

Dag Westberg, sång

Charles Senderovitz, violin

Svea Welander, piano

Purcell, Henry (1659-1695)

Svit för stråkorkester

Welander, Svea (1898-1985)

Intermezzo ur stråksvit

Larsson, Lars-Erik (1908-1986)

ur Pastoralsvit: Romans

Stenhammar, Wilhelm (1871-1927)

Min stamfar hade en stor pokal

Welander, Svea (1898-1985)

Det är dumt – Saa tag mit Hjerte

Rangström, Ture (1884-1947)

Vingar i natten

Klunkom Welam Welamson

Roman, Johan Helmich (1694-1758)

Uvertyr g-moll

Bach, Johann Sebastian (1685-1750)

Violinkonsert a-moll

Pugnani-Kreisler

Preludium och allegro

ÅO 14

1948-09-10

Endre Wolf, violin

Antoinette Wolf, piano

van Beethoven, Ludwig (1770-1827)

Violinsonat G-dur, op 30:3

Bach, Johann Sebastian (1685-1750)

Sonat för soloviolin, g-moll

Schubert, Franz (1797-1828)

Violinsonat D-dur, op 137:1

Bartók, Béla (1881-1945)

Rumänska danser

Paganini, Nicoló (1782-1840)

Caprice nr 24, a-moll

ÅO 15

1948-12-17

Gunnel Nygren-Almquist, sopran

Ella Persson, alt

Uno Borgstrand, tenor

Dag Westberg, recitation

A.B.I.-kören. Dir. Inge Lindholm

Burlövs kyrkokör

Dir. Waldemar Welander

Okänd svensk 1700-talsmästare

Uvertyr-svit

Jeppesen, Knud (1892-1974)

Angelus

Laub, Thomas (1852-1927)

Sov sødt, barnlille

Magnusson, Erik

Bön om ro

- - -

Kyrkomelodi från Portugal

Bengtsson, Gustaf

Julsång

Broman, Sten (1902-1983)

ur Gotisk svit: Litania – Final

Rosenberg, Hilding (1892-1985)

Juloratorium ”Den heliga natten”

ÅO 16

1949-03-18

Solist: Sigurd M. Rascher, saxofon

Blohm, Sven (1907-1956)

Liten partita för stråkorkester

Pugnani-Kreisler

Preludium

Purcell, Henry (1659-1695)

Bourré

Welander, Waldemar (1899-1984)

Arietta

Wirén, Dag (1905-1986)

Serenad för stråkorkester

Larsson, Lars-Erik (1908-1986)

Konsert för saxofon & orkester

ÅO (Stehag & St. Harrie)

1949-01-23

Solist: Gunnel Nygren-Almquist, sopran

Brant, Per (1713-1767)

Sinfonia d-moll

Welander, Svea (1898-1985)

Mötet –Vårregn

Blohm, Sven (1907-1956)

Liten partita för stråkorkester

Broman, Sten (1902-1983)

ur Gotisk svit:

Moderato un poco maestoso – Litania

Welander, Waldemar (1899-1984)

Det är vackrast, när det skymmer – Arioso

Okänd svensk 1700-talsmästare

Uvertyr-svit för stråkorkester

ÅO 17

1949-05-03

Forchhammer-Medici-kvartetten

Sverre Forchhammer, violin

Richard Hansen, violin

Poul Erh. Christensen, viola

Alberto Medici, violoncell

Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791)

Stråkkvartett C-dur, K 465

Bach, Johann Sebastian (1685-1750)

Svit för solovioloncell C-dur

Debussy, Claude (1862-1918)

Stråkkvartett g-moll

ÅO 18

1949-10-28

Charles Senderovitz, violin

Brita Hjort-Karström, piano

van Beethoven, Ludwig (1770-1827)

Violinsonat Ess-dur, op 12:3

Welander, Waldemar (1899-1984)

Sonatin för violin och piano

Brahms, Johannes (1833-1897)

Capriccio g-moll, op 116:3

Intermezzo b-moll, op 117:2

Scherzo, c-moll för violin och piano

ÅO 19

1949-12-02

Erik Nilsson, oboe

Dag Westberg, recitation

Uno Borgstrand, baryton

Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791)

Symfoni nr 38 D-dur, K 504

Marcello, Benedetto (1686-1739)

Concerto för oboe och stråkorkester

Welander, Svea (1898-1985)

”Sista resan”. Symfonisk dikt för recitation, soli, kör & orkester

Dir. Tonsättaren

ÅO 20

1950-02-24

Michael Mann, violin

Sten Broman, viola

Sonia Valine, piano

Haydn, Joseph, (1732-1809)

Divertimento

Hindemith, Paul (1895-1963)

Music of Mourning

Milhaud, Darius (1892-1974)

Quatre visages

Brahms, Johannes (1833-1897)

Violasonat Ess-dur, op 120:2

ÅO 22

1950-11-03

Endre Wolf, violin

Antoinette Wolf, piano

Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791)

Violinsonat C-dur, K 296

Bach, Johann Sebastian (1685-1750)

Partita för soloviolin, d-moll

Debussy, Claude (1862-1918)

Violinsonat g-moll

ÅO 23

1950-12-05

Nils Löfgren, violin

Collegium Musicum Lundense,

dirigent Gotthard Nygren

Waldemar Welander, orgel/dirigent

Bach, Johann Sebastian (1685-1750)

Preludium och Fuga, F-dur

Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791)

Sinfonietta D-dur

Berg, Gottfrid (1889-1970)

”Om de yttersta tingen”

Motett för kör a cappella

Bach, Johann Sebastian

Violinkonsert E-dur

ÅO 24

1951-03-08

Bengt Överström, flöjt

Gunnar Andersson, viola

Waldemar Welander, cembalo

Lotti, Antonio (1667-1740)

Triosonat för flöjt, viola och cembalo

Bach, Johann Sebastian (1685-1750)

Sonat för viola och cembalo

Händel, Georg Friedrich (1685-1759)

Sonat för flöjt och cembalo

Kraus, Joseph Martin (1756-1792)

Sonat för flöjt och viola

Leclair, Jean Marie (1697-1764)

Sonat för flöjt, viola och cembalo

ÅO 25

1951-04-27

Waldemar Wolsing, oboe

Herman D. Koppel, cembalo/piano

Händel, Georg Friedrich (1685-1759)

Oboe-sonata c-moll

Bach, Johann Sebastian (1685-1750)

Italiensk konsert

Telemann, Georg Philipp (1681-1767)

Oboe-sonata g-moll

Nielsen, Carl (1865-1931)

Chaconne op 32 för klaver

Szalowski, Antoni (1907-1973)

Sonatine för oboe och piano

Bentzon, Niels Viggo (*1919)

Två stycken för oboe och piano

ÅO 28

1952-04-29

Herman D. Koppel, piano

Nielsen, Carl (1865-1931)

Thema med variationer, op 40

Musorgskij, Modest (1839-1881)

”Tavlor på en utställning”

Brahms, Johannes (1833-1897)

Intermezzo, op 117

Capriccio h-moll, op 76

Rhapsodie g-moll, op 79

Repertoarförteckning

Bach, Johann Sebastian (1685-1750)

 

Italiensk konsert

ÅO 25

Preludium och Fuga , F-dur

ÅO 23

Partita för soloviolin, d-moll

ÅO 22

Sonat för soloviolin, g-moll

ÅO 14

Sonat för viola och cembalo

ÅO 24

Svit C-dur för solovioloncell

ÅO 17

Violinkonsert a-moll

ÅO BD

Violinkonsert E-dur

ÅO 23

Bartók, Béla (1881-1945)

 

Rumänska danser

ÅO 14

van Beethoven, Ludwig (1770-1827)

 

Violinsonat Ess-dur, op 12:3

ÅO 18

Violinsonat G-dur, op 30:3

ÅO 14

Bengtsson, Gustaf

 

Julsång

ÅO 15

Bentzon, Niels Viggo (*1919)

 

Två stycken för oboe och piano

ÅO 25

Berg, Gottfrid (1889-1970)

 

”Om de yttersta tingen”

ÅO 23

Motett för kör a cappella

 

Blohm, Sven (1907-1956)

 

Liten partita för stråkorkester

ÅO 16

D:o

ÅO[1]

Brahms, Johannes (1833-1897)

 

Capriccio h-moll, op 76

ÅO 28

Capriccio g-moll, op 116:3

ÅO 18

Intermezzo b-moll, op 117:2

ÅO 18

D:o

ÅO 28

Rhapsodie g-moll, op 79

ÅO 28

Scherzo c-moll för violin och piano

ÅO 18

Violasonat nr 2 Ess-dur, op 120:2 

ÅO 20

Brant, Per (1713-1767)

 

Sinfonia d-moll

ÅO

Broman, Sten (1902-1983)

 

ur Gotisk svit: Litania - Final

ÅO 15

D:o  

ÅO

Debussy, Claude (1862-1918)

 

Stråkkvartett g-moll

ÅO 17

Violinsonat g-moll

ÅO 22

Ek, Gunnar (1900-1981)

 

Svensk fantasi

ÅO 13

Gibbons, Orlando (1583-1625)

 

Ricercare 

ÅO 10

Gluck, Christoph Willibald (1714-1787)

 

Melodie 

ÅO 10

Haydn, Joseph (1732-1809)

 

Divertimento 

ÅO 20

Hindemith, Paul (1895-1963)

 

Music of Mourning 

ÅO 20

Händel, Georg Friedrich (1685-1759)

 

Sonat för flöjt och cembalo

ÅO 24

Sonat för oboe och cembalo, c-moll

ÅO 25

Jeppesen, Knud (1892-1974)

 

Angelus

ÅO 15

Kraus, Joseph Martin (1756-1792)

 

Sonat för flöjt och viola

ÅO 24

Larsson, Lars-Erik (1908-1986)

 

Förklädd gud

ÅO 13

Konsert för saxofon och orkester

ÅO 16

Romans ur Pastoralsvit

ÅO BD

Laub, Thomas (1852-1927)

 

Sov sødt, barn lille

ÅO 15

Leclair, Jean Marie (1697-1770)

 

Sonat för flöjt, viola och cembalo

ÅO 24

Triosonat D-dur

ÅO 10

Lindberg, Oskar (1887-1955)

 

Dalamålning

ÅO 13

Lotti, Antonio (1667-1740)

 

Triosonat för flöjt, viola & cembalo

ÅO 24

Magnusson, Erik

 

Bön om ro

ÅO 15

Marcello, Benedetto (1686-1739)

 

Concerto för oboe & stråkorkester 

ÅO 19

Milhaud, Darius (1892-1974)

 

Quatre visages

ÅO 20

Mozart, W. A. (1756-1791)

 

Sinfonietta D-dur

ÅO 23

Stråkkvartett C-dur, K 465

ÅO 17

Symfoni nr 38 D-dur, K 504

ÅO 19

Violinsonat C-dur, K 296  

ÅO 22

Musorgskij, Modest (1839-1881)

 

”Tavlor på en utställning”

ÅO 28

Nielsen, Carl (1865-1931)

 

Chaconne för klaver, op 32

ÅO 25

Thema med variationer, op 40  

ÅO 28

Okänd svensk 1700-talsmästare

 

Uvertyr-svit

ÅO 15

D:o

ÅO

Paganini, Nicoló (1782-1840)

 

Caprice nr 24, a-moll

ÅO 14

da Palestrina, Giovanni P. (1525-1593)

 

Ricercare

ÅO 10

Pugnani-Kreisler

 

Preludium och Allegro

ÅO BD

D:o

ÅO 16

Purcell, Henry (1659-1695)

 

Bourré

ÅO 16

Svit för stråkorkester

ÅO BD

Rangström, Ture (1884-1947)

 

Klunkom Welam Welamson

ÅO BD

Vingar i natten

ÅO BD

Roman, Johan Helmich (1694-1758)

 

Triosonata nr 1, B-dur

ÅO 10

Uvertyr g-moll

ÅO 13

D:o

ÅO BD

Rosenberg, Hilding (1892-1985)

 

Juloratorium ”Den heliga natten”

ÅO 15

Szalowski, Antoni (1907-1973)

 

Sonatine för oboe och piano

ÅO 25

Scheidt, Samuel (1587-1654)

 

Passamezzo con variatio

ÅO 10

Schildt, Melchior (1592-1667)

 

Præambulum

ÅO 10

Schubert, Franz (1797-1828)

 

Violinsonat D-dur, op 137:1

ÅO 14

Sjögren, Emil (1853-1918)

 

Og jeg vil drage

ÅO 13

Stenhammar, Wilhelm (1871-1927)

 

Min stamfar hade en stor pokal

ÅO BD

Tartini, Giuseppe (1692-1770

 

Variationer över ett tema av Corelli 

ÅO 10

Telemann, Georg Philipp (1681-1767)

 

Oboe-sonata g-moll

ÅO 25

Welander, Svea (1898-1985)

 

Intermezzo ur stråksvit

ÅO BD

Mötet – Vårregn

ÅO 13

D:o

ÅO

”Sista resan”. Symfonisk dikt för

ÅO 19

recitation, solo, kör & orkester

 

Welander, Waldemar (1899-1984)

 

Arietta

ÅO 16

Det är vackrast när det skymmer –

ÅO

Arioso

 

Sonatin för violin och piano

ÅO 18

Wirén, Dag (1895-1986)

 

Serenad för stråkorkester

ÅO 16

 

 [1] Vid enbart ÅO avses Stehag/St. Harrie