Malmö Kammarorkesterförening

Vårt syfte är att väcka intresse för den inhemska och den utländska samtida musiken, men också att konstnärligt balansera denna introduktionsverksamhet genom att i lämpliga proportioner framföra representativa kompositioner från olika äldre musikepoker. Vi vill inte renodla en snäv musikalisk inställning, men vi vill förbehålla oss rätten att välja inom musiklitteraturen utan hänsynstagande till vad som brukar ”slå” eller ”göra sig”. Framför allt: ingen vankelmodig eftersägning på repertoaren och inte heller någon doktrinär ”radikalism”, men gärna då och då musikaliska experiment som verkligen syftar till konstnärligt uttryck. Det kanske blir svårt att alltid avgöra vad som är äkta. Vi är beredda på oundvikliga misstag men förväntar att i gengäld kunna göra musikaliska fynd. Och det är sådana upptäckter som vi hoppas ska ge värde och berättigande åt vår verksamhet.

Så introducerade Malmötonsättaren Carl-Olof Anderberg som dirigent och konstnärlig ledare den nybildade Malmö Kammarorkesterförening vid invigningskonserten den 4 februari 1947 i Landstingssalen i Malmö rådhus. Borgmästare Thomas Munck af Rosenschöld invigningstalade och gav som ordförande i Salomon Smiths Kammarmusikförening sin eloge till en ”utvidgning” av repertoaren, som endast med svårighet kunde rymmas inom konserthusstiftelsens ”ansvarsområde”.

Inledningsprogrammet illustrerade bredden i repertoartänkandet: barocken represente­rades av stormästaren Bachs första orkesteruvertyr, Wienerklassicismen av Mozarts pianokonsert nr 20 i d-moll med Hans Leygraf som solist, och den samtida musiken av Ingvar Lidholms genombrottsverk Toccata e canto och dansken Svend Erik Tarps mini­atyrsvit Mosaik.

I den av Carl-Olof Anderberg nybildade kammarorkestern var flertalet medlemmar ”kammarmusiker” i Konserthusstiftelsens orkester. Denna kärna kompletterades av några spelsugna amatörer, själv hade jag nöjet att medverka som violast för att närmare bekanta mig med den intresseväckande repertoaren.

Som framgår av bilagorna, som utgör en komplett ”verksamhetsberättelse” grundad på mina tillvaratagna konsertprogram, gavs under tiden 1947-1949 femton offentliga konserter. Dessutom medverkade orkestern vid några radiokonserter från SR:s malmöstudio, till vilken dirigenten hade en ”familjär” anknytning genom sin far. Invigningskonserten blev mönster för repertoarvalet. Kontrasterande gammalt och nytt (ibland som uruppföranden) presenterades i väl avvägda doser med goda kommentarer. Samtida svenska tonsättare som Blomdahl, Fernström, de Frumerie, Hallnäs, von Koch, Lars-Erik Larsson, Lidholm, Rosenberg, Welander, Wirén och danskarna Riisager, Schultz och Tarp presenterades i ord och ton. Bartók, Honegger, Milhaud, Stravinsky och en rad barockmästare fick vid sidan av Johan Helmich Roman svara för det kontinentala inslaget i denna verksamhet, som till stor del präglades av idealitet – men som tyvärr blev alltför kortlivad.

Som komplettering till den utförliga presentationen av Carl-Olof Anderberg i Sohlmans musiklexikon kan nämnas att tonsättaren/dirigenten tidigt utmärkte sig i malmöitiskt musikliv. Vid invigningen av Malmö museums nya lokaler i Malmöhus sommaren 1937 bidrog han med tidsenliga, festliga fanfarer, exekverade av en blåsarensemble, och i februari 1938 återkom han som ledare för en museets kammarorkester, bildad av stråkmusiker från Konserthusstiftelsen. Den av Anderberg planerade och mycket uppskattade verksamheten genomfördes med 4 konserter under 1938, men lades sedan ner.

Programöversikt

Dirigent: Carl-Olof Anderberg

MKO 1

1947-02-04

Solist: Hans Leygraf, piano

Bach, Johann Sebastian (1685-1750)

Orkesteruvertyr nr 1, C-dur

Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791)

Pianokonsert nr 20 d-moll, K 466

Lidholm, Ingvar (*1921)

Toccata e canto

Tarp, Svend Erik (1908-1994)

Mosaik, uvertyr

MKO 2

1947-04-24

Solist: Charles Senderovitz, violin

Anderberg, Carl-Olof (1914-1972)

Musik för kammarorkester nr 1

”April 1947”. Uruppförande

Bach, Johann Sebastian (1685-1750)

Violinkonsert E-dur

Holst, Gustav (1874-1934)

St. Paul’s Suite

Stamitz, Johann (1717-1757)

Sinfonia Ess-dur

MKO 3

1947-10-28

Guido Vecchi, viola da gamba

Larsson, Lars-Erik (1908-1986)

Divertimento för kammarorkester, op 15

Tartini, Giuseppe (1692-1770)

Konsert för viola da gamba & orkester

Schultz, Svend S. (1913-1998)

Serenad för stråkar

Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791)

Divertimento nr 17 D-dur, K 334

MOK 4

1947-12-16

Solist: Astrid Andersson, sopran

Anderberg, Carl-Olof (1914-1972)

Musik för kammarorkester 2

Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791)

”Exultate, jubilate”, kantat för

               sopran och orkester

Hindemith, Paul (1895-1963)

6 stycken för stråkar

”Ein Jäger aus Kurpfalz”

Lidholm, Ingvar (*1961)

Madonnans vaggvisa

Anderberg, Carl-Olof

Apoteos

Stravinsky, Igor (1882-1971)

Pastorale

Myslivecek, Joseph (1737-1781)

Sinfonia C-dur

MKO 5

1948-02-17

Solist: Bengt Överström, flöjt

Purcell, Henry (1659-1695)

Fantasior g-moll & B-dur

Liedbeck, Sixten (*1916)

Divertimento för flöjt & str-ork

Bartók, Béla (1881-1945)

Musik för stränginstrument, slagverk och celesta

Nielsen, Carl (1865-1931)

Liten svit, op 1

MKO 6

1948-03-23

Signe Hansson, piano

Roman, Johan Helmich (1694-1758)

Sinfonia D-dur

Welander, Waldemar (1899-1984)

Concerto da camera för piano & ork. Uruppförande

Stravinsky, Igor (1882-1971)

Konsert i Ess ”Dumbarton Oaks”

Haydn, Joseph (1732-1809)

Barnsymfoni

MKO 7

1948-04-29

Charles Senderovitz, violin

Warlock, Peter (1894-1930)

”Capriol”, svit för stråkork.

Vivaldi, Antonio (1680-1743)

Violinkonsert nr 6, g-moll

Bádr, Gene R. (1901-1943)

”Germinal Fantasy” för stråkorkester & harpa

               Uruppförande

Wirén, Dag (1905-1986)

Serenad för stråkar

MKO 8

1948-10-26

Bengt Johnsson, piano

Hilding Hallnäs (1903-1984)

Liten symfoni

Bach, Johann Sebastian (1685-1750)

Pianokonsert f-moll

Schubert, Franz (1797-1828)

Oktett, op 166

KMO 9

1948-12-15

Erik Waldensjö, klarinett

Rosenberg, Hilding (1892-1985)

Ouvertura bianca-nera

Fernström, John (1897-1961)

Konsert för klarinett & str.ork

Suk, Josef (1874-1935)

Serenad för stråkorkester, op 6

MKO 10

1949-03-03

Gunnar Berggren, violoncell

Milhaud, Darius (1892-1974)

Symphonie (Dixtuor)

Bach, Philipp Emanuel (1714-1788)

Violoncellkonsert B-dur

de Frumerie, Gunnar (1908-1987)

Partita

Haydn, Joseph (1732-1809)

Barnsymfoni

MKO 11

1949-03-25

Hans Leygraf, piano

Honegger, Arthur (1892-1955)

Symfoni nr 4 ”Deliciæ Basiliensis”

Rosengren, Bertil (*1915)

Symfonisk svit nr 1. Uruppförande

van Beethoven, Ludwig (1770-1827)

Pianokonsert nr 3, c-moll

MKO 12

1949-05-05

Lully, Jean Baptiste (1632-1687)

”Armide et Renaud”

Schultz, Svend S. (1913-1998)

Serenad

Anderberg, Carl-Olof (1914-1972)

”Cyklum stellarum”, svit för str.ork

               Uruppförande

Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791)

”Eine kleine Nachtmusik”

MKO 13

1949-09-29

Georg Årlin, recitatör

Telemann, Georg Philipp (1681-1767)

Svit nr 1, a-moll

Blomdahl, Karl Birger (1916-1968)

Pastoralsvit (till dikter av Erik Lindegren)

Sibelius, Jean (1865-1957)

Rakastava, svit op 14

Riisager, Knudåge (1897-1974)

Lille Ouverture

MKO 14

1949-12-08

Schein, Johann Hermann (1586-1630)

Liten svit nr 14

von Koch, Erland (*1910)

Concertino, op 16

Håkanson, Knut (1887-1929)

Serenad

Corelli, Arcangelo (1653-1713)

Concerto grosso nr 1, D-dur

MKO 15

1949-12-25

Astrid Andersson, sopran

Bengt Överström, flöjt

Charles Senderovitz, violin

Carl-Olof Anderberg, cembalo

Bach, Johann Sebastian (1685-1750)

Orkesteruvertyr nr 2, h-moll

Non sa che sia dolore, världslig kantat

Brandenburgkonsert nr 4, G-dur

Konserten recenserades i SkA 1949-12-27.

Anmälan återges i kap. Museikonserter

Repertoar

Anderberg, Carl-Olof (1914-1972)

 

Apoteos

MKO 4

”Cyklum stellarum”, svit för stråkorkester Uruppförande

MKO 12

Musik för kammarorkester nr 1. Uruppförande

MKO 2

Musik för kammarorkester nr 2. Uruppförande

MKO 4

 

 

Bach, Johann Sebastian (1685-1750)

 

Brandenburgkonsert nr 3, G-dur

SR

Brandenburgkonsert nr 4, G-dur

MKO 15

Non sa che sia dolore, världslig kantat

MKO 15

Orkesteruvertyr nr 1, C-dur

MKO 1

Orkesteruvertyr nr 2, h-moll

MKO 15

Pianokonsert f-moll (Bengt Johnsson)

SR

Violinkonsert E-dur

MKO 2

 

 

Bach, Philipp Emanuel (1714-1788)

 

Violoncellkonsert B-dur

MKO 10

 

 

Bádr, Gene R. (1901-1943)

 

”Germinal Fantasy” för stråkorkester & harpa Uruppförande

MKO 7

 

 

Bartók, Béla (1881-1945)

 

Musik för stränginstr. & celesta

MKO 5

 

 

van Beethoven, Ludwig (1770-1827)

 

Pianokonsert nr 3, c-moll

MKO 11

 

 

Blomdahl, Karl Birger (1916-1968)

 

Pastoralsvit (dikter: Erik Lindegren)

MKO 13

 

 

Corelli, Arcangelo (1653-1713)

 

Concerto grosso nr 1, D-dur

MKO 14

 

 

Ferguson, Howard (1908-1999)

 

Serenad

SR

 

 

Fernström, John (1897-1961)

 

Klarinettkonsert

MKO 9

 

 

de Frumerie, Gunnar (1908-1987)

 

Partita

MKO 10

 

 

Gluck, Christoph Willibald (1714-1787)

 

Sinfonia G-dur

MKO?/SR

 

 

Hallnäs, Hilding (1903-1984)

 

Liten symfoni, op 26

MKO 8

 

 

Haydn, Joseph (1732-1808)

 

Barnsymfoni

MKO 6

D:o

MKO 10

 

 

Hindemith, Paul (1895-1963)

 

5 stycken för stråkar

MKO 4

”Ein Jäger aus Kurpfalz”

MKO 4

 

 

Holst, Gustav (1874-1934)

 

St. Paul’s Suite

MKO 2

 

 

Honegger, Arthur (1892-1955)

 

Symfoni nr 4 ”Deliciæ Basiliensis”

MKO 11

 

 

Håkanson, Knut (1887-1929)

 

Serenad

MKO 14

 

 

von Koch, Erland (*1910)

 

Concertino op 16

MKO 14

 

 

Larsson, Lars-Erik (1908-1986)

 

Divertimento för kammarork, op 15

MKO 3

 

 

Lidholm, Ingvar (*1921)

 

Madonnans vaggvisa

MKO 4

Toccata e canto

MKO 1

 

 

Liedbeck, Sixten (*1916)

 

Divertimento för flöjt & stråkork.

MKO 5

 

 

Lully, Jean Baptiste (1631-1687)

 

”Armide et Renaud”

MKO 12

 

 

Milhaud, Darius (1892-1974)

 

Symphonie (Dixtuor)

MKO 10

 

 

Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791)

 

Divertimento nr 17 D-dur, K 334

MKO 3

Eine kleine Nachtmusik

MKO 12

”Exultate, jubilate”, kantat för sopran & ork

MKO 4

Pianokonsert nr 20, d-moll

MKO 1

 

 

Myslivecek, Joseph (1737-1781)

 

Sinfonia C-dur

MKO 4

 

 

Nielsen, Carl (1865-1931)

 

Liten svit op 1

MKO 5

 

 

Purcell, Henry (1659-1695)

 

Fantasier g-moll & B-dur

MKO 5/SR

 

 

Riisager, Knudåge (1897-1974)

 

Lille Ouverture

MKO 13

 

 

Roman, Johan Helmich (1694-1758)

 

Sinfonia D-dur

MKO 6

 

 

Rosenberg, Hilding (1892-1985)

 

Ouvertura bianca-nera

MKO 9

 

 

Rosengren, Bertil (*1915)

 

Symfonisk svit nr 1. Uruppförande

MKO 11

 

 

Schein, Johann Hermann (1586-1630)

 

Svit nr 14

MKO 14

 

 

Schubert, Franz (1797-1828)

 

Oktett

MKO 8

 

 

Schultz, Svend S. (1913-1998)

 

Serenad för stråkar

MKO 3/SR

D:o

MKO 12

 

 

Sibelius, Jean (1865-1957)

 

Rakastava, svit op 14

MKO 13

 

 

Stamitz, Johann (1717-1757)

 

Sinfonia Ess-dur

MKO 2

 

 

Stravinsky, Igor (1882-1971)

 

Konsert i Ess ”Dumbarton Oaks”

MKO 6

Pastorale

MKO 4

 

 

Suk, Josef (1874-1935)

 

Serenad för stråkorkester, op 6

MKO 9

 

 

Tarp, Svend Erik (1908-1994)

 

Mosaik, uvertyr

MKO 1

 

 

Tartini, Giuseppe (1692-1770)

 

Konsert för viola da gamba & orkester

MKO 3

 

 

Telemann, Georg Philipp (1681-1767)

 

Svit nr 1, a-moll

MKO 13

 

 

Warlock, Peter (1894-1930)

 

”Capriol”-svit

MKO 7

 

 

Welander, Waldemar (1899-1984)

 

Concerto da camera för piano & ork. Uruppförande

MKO 6

Tre stycken för stråkorkester. Uruppförande

MKO/SR

 

 

Wirén, Dag (1905-1986)

 

Serenad för stråkar

MKO 7

 

 

Vivaldi, Antonio (1680-1743)

 

Violinkonsert nr 6, g-moll

MKO 7