Ars Nova repertoar – 2000

 

Aaquist, Svend (*1948)

 

Abandoned Gardens. Concerto

AN 210

för trumpet och kammarensemble

 

 

 

Absil, Jean (1893-1974)                                                                       

 

Sonat, op 115

AN 90

 

 

Adler, Samuel (*1928)

 

Histronics for Brass Choir

 

and percussion

AN 106

 

 

Adlers, Bengt

 

The Music of Carl Linnæus for

AN 172

elscribent

 

 

 

Ager, Klaus (*1946)

 

Metaboles II

AN 99

 

 

Alldahl, Per-Gunnar  (*1943)

AN 47

Musik för violoncell. Uruppförande

 

 

 

Allgén, Claude Loyola  (1920-1990)

 

Gloria ur Ante Luciferum, Mässa på Trettondag jul

AN 36

 

 

Alvarez, Javier (*1956)

 

Temazkal

AN 146

 

 

Anderberg, Carl-Olof  (1914-1972)

 

Exekution I för kl i B, pk & piano,

 

op 54

AN 39

Hexafoni.  Uruppförande

AN 9

D:o

AN 61

”Strändernas svall”

 

Profankantat-  Uruppförande

AN 15

Lyriska sekvenser för soloviolin

AN 25

D:o

AN 61

Tre sånger för kör a cappella

AN 5

Trio för piano, klarinett & slagverk

AN 61

 

 

Andersson, Magnus   (*1953)

 

Folkligt tema för brasskvintett

AN 133

 

 

Asheim, Nils Henrik

 

Ensemblemusikk for 5

AN 101

 

 

Aston, Hug  (ca 1488-1522)

 

A Hornepype

AN 103

 

 

Attree, Richard

 

Dun-Dun

AN 146

 

 

Bainbridge, Simon

 

For Miles, för trumpet & ensemble

AN 203

 

 

Bakki, Josef

 

Avlyssnat i ett kärr

AN 135

Röster över myren

AN 122

 

 

Bamert, Matthias  (*1939)

 

Organism

AN 113

 

 

Barber, Samuel  (1910-1981)

 

Sonata för violoncell & piano, op 6

AN 3

 

 

Barboteu, Georges

 

Astrale

AN 54

Improvisation collective

AN 54

Quintette pour  5 cuivres

AN 65

 

 

Bark, Jan (*1934)

 

Memoria in memoriam

AN 77

Persefoni

AN 14

 

 

Bark, Jan/Rabe, Folke

 

Bolos

AN 40

Polonäs

AN 40

 

 

Bashmakov, Leonid  (*1927)

 

4 bagateller för flöjt & slagverk

AN 114

 

 

Bartók, Béla  (1881-1945)

 

”Dorfszenen”

AN 73

Fyra ungerska folkvisor

AN 4

ur Mikrokosmos

AN 33

Sonat för två pianon & slagverk

AN 73

Suite, op 14

AN 4

Violakonsert

AN 96

Åtta improvisationer över ungerska  folkvisor, op 20

AN 41

 

 

Bauld, Alison (*1944)

 

The Withdrawal. Uruppförande

AN 51

 

 

Bedford, David (*1937)

 

Music for Albion Moonlight

AN 84

The Way of Truth

AN 132

 

 

van Beethoven, Ludwig  (1770-1827)

 

Pianosonat D-dur, op 10:3

AN 71

Serenad D-dur, op 25

AN 18

 

 

Bell, Daniel (*1928)

 

Dansvisa

AN 79

 

 

Bennet, Richard Rodney  (*1936)

 

Night piece

AN 131

5 impromptus för gitarr

AN 129

Oboekvartett

AN 108

This Wordles Joie

AN 31

 

 

Bentzon, Niels Viggo  (1919-2000)

 

An Arab in Cologne

AN 24

Konsert för 6 slagverkare

AN 67

Partita, op 38

AN 4

Realisationer

AN 32

Toccata, op 1

AN 4

Træsnit, op 65

AN 4

 

 

Berg, Alban (1885-1935)

 

Fyra stycken för kl & piano, op 5

AN 38

D:o

AN 99

D:o

AN 123

ur Kammarkonserten för kl/vl/pi

AN 100

Vier Lieder, op 2

AN 31

 

 

Bergkvist, Bo (*1941)

 

Ängel på B

AN 98

 

 

Bergman, Erik  (*1911)

 

Vier Galgenlieder

AN 79

 

 

Berio, Luciano  (1925-2003)

 

Differences

AN 29

Momenti

AN 22

Sequenza II - A-Ronne

AN 132

Sequenza III för solosopran

AN 94

D:o

AN 135

Sequenza VII för oboesolo

AN 107

 

 

Berkeley, Lennox  (1903-1989)

 

Ode du premier jour de mai

AN 31

 

 

Bertoncini, Mario (*1932)

 

Tune (1965)

AN 75

 

 

Björlin, Ulf  (1933-1993)

 

”Dos retratos con sombras” för alt och två slagverkare.

AN 2

Uruppförande

 

 

 

Blomdahl, Karl-Birger  (1916-1968)

 

ur ”Aniara”.  Jordens förintelse

AN 22

Trio för kl, vcl & piano

AN 38

Violinkonsert

AN 81

 

 

Bodin, Lars-Gunnar  (*1935)

 

ur ”Clouds”: Prolog

AN 98

Cybo I

AN 35

Semikolon, Dag Knutson i.m.

AN 14

Toccata

AN 55

 

 

Bohàc, J

 

Studii concertanti per Due Boemi

AN 112

 

 

Borg, Matti  (*1956)

 

Symbiose

AN 134

 

 

Borup-Jørgensen, Axel  (*1924)

 

Winterpiece

AN 26

Winterpieces, op 30 b

AN 37

 

 

Boulez, Pierre  (*1925)

 

Le marteau sans maitre

AN 13

Sonat nr 2: sats 1

AN 22

Sonate nr 2 pour piano

AN 26

Trope, 2. formant ur Pianosonat nr 3

AN 31

Trope, ur Pianosonat nr 3

AN 41

 

 

Brecht, George (*1924)

 

Incidental Music

AN 7

Symphony nr 4 realized by the composer

AN 27

 

 

Brecht-Tenney

 

Entrance Music

AN 27

Exit Music

AN 27

 

 

Brian, Elias

 

Peroration

AN 131

 

 

Britten Benjamin  (1913-1976)

 

A Hymn to the Vergin

AN 118

Fish in the unruffled lakes

AN 31

Nocturnal after John  Dowland

AN 129

Suite op 6 för violin & piano

AN 95

Svit nr 1 för solovioloncell

AN 143

 

 

Broman, Sten  (1902-1983)

 

Concerto för bleck

AN 60

Komposition för violin & viola

AN 60

Sextett för str. pk & piano. Uruppförande

AN 9

Stråkkvartett nr 3  Uruppförande

AN 60

 

 

Brown, Earle  (*1926)

 

Corrobores

AN 92

4  Systems

AN 52

D:o

AN 68

Folio

AN 7

Synergy

AN 27

Synergy II

AN 58

 

 

Brouwer, L. (*1939)

 

Canticum

AN 129

 

 

Bucchi, Valentino

 

Lettres de la réligieuse portugaise

AN 131

 

 

Bucht, Gunnar  (*1927)

 

Den 31 maj 1957

AN 66

Pianosonat nr 2, op 25

AN 90

 

 

Buck, Ole (*1945)

 

Masques

AN 91

Summertrio för flöjt, violoncell  & gitarr

AN 123

 

 

Bussotti, Sylvano  (*1931)

 

Piano Piece for David Tudor 3

AN 7

Sensitivo 7

AN 27

 

 

Byrd, William  (1543-1623)

 

The Woods so Wild

AN 103

Madrigaler

AN 11

 

 

Bäck, Sven-Erik  (1919-1994)

 

Fragments

AN 122

D:o

AN 114

Jag är livets bröd

AN 66

Neither nor för sopran, pi & pk

AN 114

Sentire för flöjt, violoncell & piano

AN 114

Stråkkvartett nr 2

AN 136

Sonata alla ricercare

AN 136

Sonat för soloflöjt

AN 136

Sonat för vibrafon

AN 114

Time present för två violiner och elektronisk bearbetning

AN 114

Tre kinesiska dikter

AN 114

 

 

Börtz, Daniel  (*1943)

 

Il Canto dei Canti di Salomone. Uruppförande

AN 25

Ile de Feu

AN 88

Monologhi IV. Uruppförande

AN 53

Monologhi V

AN 122

Monologhi VI. Uruppförande

AN 88

 

 

Cage, John  (1912-1993)

 

Amores

AN 17

D:o

AN 75

Credo in U.S.

AN 126

Experiences nr 1

AN 92

Pastoral I för preparerat piano

AN 22

26’1 1499

AN 27

Solo för piano - Aria

AN 68

D:o

AN 77

Variations III with Solos

AN 52

Winter Music with Atlas Eclipticalis

AN 52

                            

 

Carlid, Göte  (1920-1953)

 

Triad för altsaxofon & piano

AN 90

Monologer

AN 21

 

 

Cary, Tristram

 

I am here

AN 131

 

 

Casanov, André

 

Tre momenti

AN 54

 

 

Cervetti, Sergio  (*1941)

 

Cocktail-Party   Uruppförande

AN 51

Plexus (1971)  ffg i Europa

AN 58

 

 

Chiari, Giuseppe  (*1926)

 

Per arco

AN 27

Beethoven/Chiari

 

Moonlight Sonata

AN 45

 

 

Childs, Barney  (*1926)

 

Sonata för solotrombon

AN 47

 

 

Coaquette, Ivan

 

Electronic Ceremonial

AN 45

 

 

Cole, Bruce

 

Epic for a Charlady

AN 83

 

 

Colgrass, Michael (*1932)

 

Light Spirit

AN 24

Three Brothers

AN 67

 

 

Constant, Franz

 

Sérénité för gitarr och piano

AN 123

 

 

Constant, Marius  (*1925)

 

Pour flute et un instrument

AN 97

 

 

Copland, Aaron  (1900-1990)

 

As it fell upon a day för mezzo/fl/kl

AN 123

 

 

Coulombe, Micheline et Marcou (*1938)

 

Zones, electroacoustical tape

AN 87

 

 

Couperin, François  (1632-1701)

 

Messe à l’usage des Convents

AN 113

 

 

Crumb, George  (*1929)

 

Madrigals  Book II

AN 114

Eleven Echoes of Autumn

AN 84

 

 

Curran, Alvin (*1938)

 

Rounds - Free Soup

AN 45

 

 

David, Johann Nepomuk  (1895-1977)

 

”Der Rauch”

AN 11

 

 

Davies, Peter Maxwell (*1934)

 

Antechrist

AN 84

Eight Songs for a mad King

AN 69

Miss Donnithorne’s Maggot

AN 69

The Kastrel placed round the Sun

AN 108

 

 

Debussy, Claude  (1862-1918)

 

En blanc et noir

AN 33

Sonat för violin och piano

AN 28

 

 

Desprez, Josquin  (ca 1450-1521)

 

Tre motetter

AN 20

 

 

Dessau, Paul (1894-1979)

 

Fem barnsånger

AN 146

 

 

Distler, Hugo  (1908-1942)

 

Serenade

AN 11

 

 

Dittrich (*1930)

 

Action - Reaction

AN 107

 

 

Dodgson, Stephen (*1924)

 

Sonata för brasskvintett

AN 106

 

 

Dowland, John  (1563-1626)

 

Madrigaler

AN 11

 

 

Driessler, Johannes  (*1921)

 

”Lass nur die Sorge sein”

AN 11

 

 

Dufay, Guillaume  (ca 1400-1474)

 

Fyra hymner

AN 20

 

 

Edlund, Lars  (*1922)

 

Scherzo

AN 79

 

 

Edlund, Mikael   (*1950)

 

The Lost Jugglery

AN 147

 

 

Eisler, Hanns (1898-1962)

 

14 sätt att beskriva regnet

AN 100

 

 

Eklund, Hans  (1927-1999)

 

Due canzoni

AN 122

Liten serenad för kl/vl/kb

AN 100

Variationer för orkester Uruppförande

AN 12

 

 

Eliasson, Anders  (*1947)

 

Intermezzi

AN 171

 

 

Emerson, Simon  (*1948)

 

Piano piece IV,  piano/tape

AN 158

 

 

Engstrand, Håkan (1959-1989)

 

Skymning för piano

AN 111

 

 

Etkin, Mariano  (*1942)

 

Distancies  (1968) for piano

AN 87

Elipsis  (1964)

AN 58

 

 

Fauré, Gabriel  (1845-1924)

 

Nocturne, op 63:6

AN 71

 

 

Feiler,  Dror (*1951)

 

Sendero Luminoso

AN 195

 

 

Feldman, Morton  (*1926)

 

Instruments

AN 159

 

 

Fernström, John  (1897-1961)

 

Symfonisk prolog

AN 81

 

 

Fonggaard, Björn (1919-1980)

 

Sonat för vibrafon.  Uruppförande

AN 67

 

 

Forbes, Sebastian (*1941)

 

Sonata for 8

AN 108

 

 

Franck, César  (1822-1890)

 

Prélude, chorale et fugue

AN 71

 

 

Frescobaldi, Girolamo  (1583-1643)

 

Ricercare cromatico post il Credo

AN 181

 

 

de Frumerie, Gunnar  (1906-1987)

 

Fyra kinesiska sånger, op 66

AN 150

 

 

Froberger, Johann J. (1616-1667)

 

Svit nr 20 i D ”Memento mori”

AN 103

 

 

François, R.

 

Ecouté

AN 162

 

 

gaal, zoltán (*1934)

 

Pelagon

AN 66

”Run” for 12 tom-ton

AN 115

Tandem

AN 66

 

 

Gabold, Ingolf  (*1942)

 

Visione för solokvartett & bl, kör

AN 8

 

 

Gammelgård, Henry  (*1956)

 

Nattlig triptyk för sång/vl/gt/kb &

 

marimba

AN 133

D:o

AN 137

Stråksextett

AN 119

Stycke för violin och piano

AN 111

Tre sånger för altröst, vla & ork

AN 119

Tre visioni per chitarra

AN 130

Trio för flöjt, viola & gitarr

AN 127

 

 

Gefors, Hans  (*1952)

 

Sculpture in Motion

AN 151

 

 

Gehlhaar, Rolf

 

Trajectoris

AN 57

 

 

Germetenjr, Gunnar

 

Akt 2

AN 101

 

 

Ginastera, Alberto  (1916-1983)

 

Sonata för gitarr

AN 128

 

 

Glanert, Detlev  (*1960)

 

Sånger till Graffiti-texter

AN 189

 

 

Glaser, Werner Wolf  (*1910)

 

Musik för fem klarinetter

AN 93

Solo per chitarra

AN 128

 

 

Globokar, Vinko (*1934)

 

Discours for oboe and tape

AN 107

 

 

Goehr, Alexander  (*1932)

 

Three Pieces, op 18

AN 41

 

 

Goldschmidt, Berthold  (*1903)

 

Pianosonat op 10

AN 211

 

 

Grahn, Ulf (*1942)

 

In the shade

AN 126

 

 

Grisey, Gérard  (*1946)

 

Prologue

AN 161

 

 

Gudmundsen-Holmgren, Pelle  (*1928)

 

Plateaux pour deux

AN 68

Turn

AN 205

 

 

Gufflet, Jean-Marie

 

ur Orgelmässa: ”Agnus Dei” (The Silence of Space)

AN 86

 

 

Hagerup-Bull, Edvard  (*1922)

 

3 morceaux brefs för altsax & piano

AN 90

 

 

Hallnäs, Hilding  (1903-1984)

 

Kvintett för pi/vl/vla/vcl/kb

AN 109

Liten svit för fl/vla/gt

AN 149

Partita amabile per Chitarra

AN 149

Serenad

AN 149

Tre sånger: Hemlig serenad -

 

    Månfåglarna – Rosen

AN 78

Tre sånger: O, finns en dag - Molnet -

 

    När skogens källor tystnat

AN 149

Trypticon, trio nr 4

AN 82

Violinsonat nr 2

AN 95

 

 

Hallnäs, Lars (*1950)

 

Episteme

AN 110

Treat för flöjt, cello och piano

AN 101

 

 

Hambræus, Bengt  (1928-2000)

 

Carillon - le récital oublié

AN 92

Cercles pour piano

AN 21

Extempore

AN 113

Konstellationer

AN 228

Konstellationer II

AN 6

Nightmusic

AN 205

Responsorier för 2 orglar, bl.kör,

 

solotenor och kyrkklockor

AN 86

Rota II

AN 22

Transit II

AN 14

ur Triptyk för orgel: Shogaku

AN 36

 

 

Hansson, Sten (*1936)

 

Extrasensory Conceptions 4

AN 68

Fnarp

AN 55

 

 

Harvey, Jonathan (*1939)

 

… ricercare una melodia

AN 158

 

 

Hashagen, Klaus (1924-1998)

 

Meditation för slagverk

AN 39

 

 

Haubenstock-Ramati, Roman

 

(1919-1994)

 

Hexacord I för gitarr

AN 128

Multiple V

AN 99

 

 

Hauksen, Torkeil

 

Humma???

AN 79

 

 

Hemberg, Eskil  (*1938)

 

Andliga övningar    Uruppförande

AN 118

Canti di luce, op 45

AN 122

 

 

Hennegain, Mikael

 

Alike and ever alike

AN 79

 

 

Henze, Hans Werner  (*1926)

 

Being Beauteous

AN 106

Tre Tentos

AN 24

 

 

Herf, Franz Richter

 

Parakusis, op 14

AN 99

 

 

Hermanson, Åke (1923-1996)

 

Stadier

AN 110

 

 

Higgins, Dick (1938-1998)

 

Constellation nr 4

AN 27

 

 

Hindemith, Paul  (1895-1963)

 

Madrigaler (1908)

AN 8

ur  ”Das Marienleben”:

AN 78

Geburt Mariæ - Argwohn Josephs -

 

Geburt Christi - Pietà

 

Sonat i a för vcl & piano, op 11:3

AN 3

 

 

Hodell, Åke   (1918-2000)

 

Mr Smith in Rhodesia

AN 55

Strukturer II

AN 35

The Spirit of ecstasy

AN 98

 

 

Holliger, Heinz (*1939)

 

Cardiophonie for one windplayer and tape

AN 107

 

 

Holmboe, Vagn  (1909-1996)

 

Ondata för 6 slagverkare  Uruppförande

AN 67

 

 

Honegger, Arthur  (1892-1955)

 

Sept pièces brèves pour piano

AN 28

 

 

Hovhannes, Alan (*1911)

 

Prayer of St. Gregory

AN 195

 

 

Huber, Klaus (*1924)

 

Auf die ruhige Nacht-Zeit

AN 84

 

 

Huber, Nicolaus A.  (*1939)

 

Clash Music

AN 179

Darabuka

AN 179

dasselbe ist nicht dasselbe

AN 179

Der Ausrufer steigt ins Innere

AN 179

Informationen über die Töne e-f

AN 179

Offenes Fragment

AN 189

Traummechanik

AN 179

 

 

Hultberg, Sven  (1912-1991)

 

Ciacona senza pretese

AN 190

Suoni Circolari för vl, vla & piano

AN 70

 

 

Hultkvist, Mats  (*1960)

 

Peon

AN 140

Preludium och fuga för fl/2 kl/pi

AN 130

 

 

Hvidtfeldt, S.

 

Those splinters of ice

AN 168

 

 

Høysgaard, Erik  (*1953)

 

Cendré

AN 173

 

 

Isaksson, Madeleine  (*1956)

 

Capriola

AN 177

AN 189

D:o

AN 205

 

 

Ishii, Maki (*1936)

 

Marimbastycke  (1969)

AN 75

Sen Ten

AN 91

 

 

Ishiyanagi, Toshi (*1933)

 

Musik för piano I, VI

AN 22

Sapporo

AN 52

 

 

Ives, Charles  (1874-1954)

 

Emerson – 1:a satsen ur  Concord Sonata

AN 31

3 sånger

AN 68

Sånger

AN 72

 

 

Jahn, Thomas  (*1940)

 

Fyra sånger ur Orte und Zeiten

AN 189

 

 

Janhagen, Mats  (*1961)

 

Anno Domino för tenor & pk, op 7

AN 130

Cellofantasi, op 6

AN 127

La petite mobil för cello och piano

AN 111

Mobiele absurdum, för piano & brasskvintett, op 8

AN 133

Paradox för blåskvintett, op 9

AN 137

Via di Nola. Mievobalett i 4 bilder

AN 119

 

 

Janson, Alfred  (*1937)

 

November 1962 för piano solo

AN 53

D:o

AN 90

 

 

Jansson, Gunnar  (*1944)

 

Concerto da camera för piccolotrumpet och kammarorkester

AN 119

Stråkkvartett nr1, op 3

AN 148

Trumpet-concerto da camera

AN 121

 

 

Jelinek, Hanns  (1901-1969)

 

Vier Toccaten, op 15/4

AN 21

 

 

Jeverud, Johan (*1962)

 

Kammarmusikbok - första kapitlet

AN 192

Stråkkvartett

AN 192

 

 

Jennefelt, Thomas  (*1954)

 

Musik till en katedralbyggare

AN 207

 

 

Johansson, Björn  Tryggve   (*1959)

 

Sakrala metamorfoser för orkester

AN 127

Sinfonia da requiem

AN 121

Stråkkvartett

AN 111

 

 

Johansson, Johannes  (*1951)

 

Diffraction

AN 168

Einige Veränderungen för oboe & orgel  Uruppförande

AN 140

Fire för bl kör, op 6

AN 134

Quatre Images för piano

AN 130

Sound Diffraction

AN 161

 

 

Johanson, Sven-Eric  (1919-1997)

 

Det är vackrast när det skymmer

AN 66

Fem expressioner för piano

AN 90

Fyra lektioner

AN 118

Slag i Slag.  Solosonat för slagverk

AN 115

Sonate epigramme  för vcl & piano

AN 94

 

 

Johnson, Bengt-Emil  (*1936)

 

Mimicry

AN 68

Semikolon

AN 14

1/1970  (Bland I)

AN 55

 

 

Johnson, Bengt-Erik (*1936)

 

1/1 1967  (nya släpkoppel med vida

AN 35

världen; besök, äventyr,  lindringar etc.)

 

 

 

Jolas, Betsy  (*1945)

 

Episode

AN 170

 

 

Jolivet, André  (1905-1974)

 

Heptade för trumpet & slagverk

AN 143

Suite pour trompette et percussion

AN 65

 

 

Jorio, Argenzio

 

Dittico för violoncell & str.ork

AN 70

 

 

Jönsson, Cennet/Nilsson, Peter

 

Envelope för 2 sopransaxofoner

AN 172

 

 

Jørgensen, Erik  (*1912)

 

Astrolabium

AN 23

 

 

Jørgensen, Klaus Ib  (*1967)

 

Strygekvartet - i to statiske hændelser

AN 192

 

 

Kabelác, Miloslav  (1908-1979)

 

8 inventioner

AN 33

D:o

AN 96

 

 

Kagel, Maurizio  (*1931)

 

Improvisation ajoutée för orgel

AN 36

Match

AN 173

Montage

AN 62

 

 

Karkoff, Maurice  (*1927)

 

Aspekter för sologitarr

AN 93

Miniatyrsvit, op 39

AN 190

Notturno för kl & piano, Op 81 a

AN 38

6 aforismer för 1-4 klarinetter

AN 93

Svit för gitarr, op 54

AN 105

Violoncellsonat, op 13

AN 94

 

 

Karpen, Richard  (*1957)

 

Exchange

AN 167

 

 

Kasemets, Udo (*1919)

 

Variations (on variations, 1966)

AN 87

 

 

Katzer, Georg

 

Heine-Lieder

AN 146

 

 

Kaufmann, Dieter (*1941)

 

Kvinnan utan egenskaper

AN 117

Pan - försök till en alpländsk nationalsång

AN 79

 

 

Kelemen, Milko  (*1924)

 

Epitaph

AN 24

Fabliau

AN 62

 

 

von Koch, Erland  (*1910)

 

Monolog för altsaxofon

AN 90

Monolog  nr 14 för sopransolo

AN 150

 

 

Kocsár, Miklós (*1933)

 

Lamenti

AN 122

 

 

Kodály, Zoltán  (1882-1967)

 

5 Sånger ur ”Magyar Népzene”

AN 73

 

 

Koering, René (*1940)

 

Trauma II et III   Uruppförande

AN 54

 

 

Kolberg, Kåre (*1936)

 

Ennå er det håp

AN 101

 

 

Koppel, Thomas (*1944)

 

Impressions Lyriques

AN 67

 

 

Korngold, Erich Wolfgang  (1897-1957)

 

Sonett för Wien

AN 211

 

 

Kosugo, Takehisa (*1938)

 

Instrumental Music

AN 27

 

 

Kotonski, Wlodzimierz  (*1925)

 

Canto

AN 17

Kwintet

AN 166

Monochromia

 

Pour quatre

AN 56

Quintetto per fiati

AN 43

Trio för flöjt, gitarr & slagverk

AN 24

D:o

AN 62

D:o

AN 67

 

 

Krause, Zygmunt

 

Polychromie

AN 56

 

 

Kremer, Clemens

 

Fem franska folkvisor

AN 11

 

 

Krenek, Ernst  (1900-1991)

 

Suite för gitarr. op 164

AN 99

Trio

AN 82

 

 

Kuisma, Rainer  (*1931)

 

Hommage à Béla Bartók för slagverk

AN 143

 

 

Kvandal, Johan (*1919)

 

Trio op 12 för stråktrio

AN 109

 

 

Lambro, Philip

 

Trumpet Voluntary

AN 195

 

 

LaMonte, Young (*1935)

 

Compositions 1960: 6, 7, 9, 10

AN 7

 

 

Lanza, Alcides   (*1929)

 

Eidesis II  (1971)  Uruppförande

AN 58

Ekphonesis   II & III

AN 57

Penetrations V (1970-IV)  Uruppförande

AN 51

Penetrations VII  (1972-III)

AN 87

 

 

de Leuw, Ton  (*1926)

 

De Toverfluit  för sopran/fl/vcl/pi

AN 97

Men Go Their Ways, 5 pianostycken

AN 41

 

 

Levin, Stefan (*1964)

 

Luoghi, strumenti e cimeli dello spionaggio

AN 208

 

 

Levinas, Michael  (*1949)

 

La voix dans un vaisseau d’airain

AN 161

 

 

Lewkovitch, Bernhard  (*1927)

 

Il Cantico della Creatura

AN 20

Improperia per voci

AN 20

 

 

Lidholm, Ingvar  (*1921)

 

Canto LXXXI

AN 134

Frimärksmusik  arr. Stig Persson

AN 66

Klavierstück

AN 88

Laudi

AN 66

Motto- Välkommen åter snälla sol -

 

Sommarafton - Kort är rosornas tid -

 

Phrasikleia

AN 11

Motus-colores

AN 12

Musik för stråkar

AN 152

 

Ligeti, György  (*1923)

 

Etude No 1 ”Harmonies”

AN 181

Hungarian Rock (Chaconne)

AN 103

Passacaglia ungherese

AN 103

Pianokonsert

AN 171

Ricercare - omaggio a Frescobaldi

AN 181

Tio stycken för blåskvintett Uruppförande

AN 43

Två capriccios  Uruppförande

AN 88

Volumina

AN 181

 

 

Lindgren, Pär  (*1952)

 

Houdinism

AN 153

 

 

Lindwall, Christer   (*1950)

 

Wire för trio.  Uruppförande

AN 208

 

 

Logothetis, Anestis (*1921)

 

Katarakt

AN 52

 

 

Lombardi, Luca  (*1945)

 

Gespräch über die Bäume

AN 170

 

 

Lopéz-Lopéz, José Manuel  (*1956)

 

Trio nr 2

AN 208

 

 

Losonczy,  Andor

 

Changes

AN 99

 

 

Lund, Gudrun 

 

Strygekvartet nr 5, op 77

AN 192

 

 

Lundén, Peter  (*1955)

 

Living Structures

AN 173

 

 

Lundquist, Torbjörn Ivan (1920-2000)

 

Symfoni nr 3

AN 81

Teamwork

AN 43

 

 

Lundsten, Ralph  (*1936)

 

EMS NR 1  (film)

AN 42

Hej natur  (film)

AN 42

Kyla - Jul  ur Vintermusik

AN 42

Finale Fantastico

AN 42

 

 

Lundsten/Nilson

 

Tellus - Mizar - Lyckomusik - Ljudd - Andromatic

AN 42

Feel - It

AN 42

 

 

Lutoslawski, Witold  (1913-1994)

 

Chain I

AN 171

Fem sånger

AN 31

Jeux vénetiens

AN 16

Recitativo e arioso

AN 28

 

 

Lylloff, Bent (1930-2001)

 

Displacements för pk-ensemble

AN 134

Förskjutningar

AN 126

 

 

Lützow-Holm, Ole  (*1954)

 

Diamina

AN 173

Geotaxis epsilon för piano

AN 147

 

 

Mache, Francois-Bernard (*1935)

 

Canzone II

AN 54

 

 

Maderna, Bruno  (1920-1973)

 

Musik i två dimensioner

AN 5

 

 

Maegaard, Jan (*1926)

 

”Lang eftermiddag”

AN 8

 

 

Malmlöf-Forssling,  Karin (*1916)

 

Vollmond

AN 122

 

 

Maros, Miklos  (*1943)

 

Hcab - Bach

AN 122

Psalm 98

AN 110

Spel    Uruppförande

AN 47

Tre japanska vårsånger

AN 150

 

 

Martin, Frank  (1890-1974)

 

Ode à la Musique

AN 118

 

 

Martinsson, Rolf  (*1956)

 

Impression för orkester

AN 111

Kvartett för ob/kl/vl/vcl, op 4

AN 133

Lontano  för oboe & orgel Uruppförande

AN 140

Orkesterpoem nr 1, op 3

AN 121

Septett för fl/kl/gt/sång/vla/vcl/& piano, op 5

AN 127

D:o

AN 137

Sextett op 7 för klarinetter

AN 130

Stråkkvartett nr 1, op 1

AN 148

 

 

Martinu, Bohuslav  (1890-1959)

 

Sonat för cembalo

AN 103

 

 

Martland, Steve  (*1958)

 

Kgakala

AN 158

 

 

Mattern, James

 

Sonata breve för brasskvintett

AN 106

 

 

Mayuzumi, Toshiro

 

Bunraku för violoncell

AN 29

 

 

Meller

 

Epiphany J-B Smith

AN 128

 

 

Mellnäs, Arne  (1933-2002)

 

Aura.  Uruppförande

AN 16

Dream - Bossa buffa

AN 79

Dream

AN 118

Fragile

AN 162

Gestes sonores

AN 23

Japansk danslek för sopran & pk Uruppförande

AN 115

Rendez-vous I för kl/baskl

AN 147

Tango för piano … är inte en dans på rosor

AN 150

Tombola

AN 14

 

 

Mendes, Gilbert  (*1922)

 

Blirium C - 9

AN 58

 

 

Meriläinen, Usku  (*1930)

 

SummerSounds

AN 167

 

 

Messiaen, Olivier  (1908-1992)

 

Abime des oiseaux

AN 166

Cabrillo   Uruppförande

AN 47

Cantéyojayâ

AN 41

ur ”Catalogue d’oiseaux”

 

    La chouette hulotte

AN 22

    Le Traquet Stapazin

AN 95

Harawi, chant d’amour et de mort

AN 116

O Sacrum Convivium

AN 36

Pianokonsert (”Exotiska fåglar”)

AN 10

Quatuor pour la Fin du Temps: 3

AN 47

ur ”Visions de l’Amen”

AN 92

 

 

Meugé, Pierre-Stephane  (*1964)

 

Trombax för trombon & altsax

AN 177

 

 

Meulen, Henk van der

 

Melodies. ”Eight duets for six singers and tape

AN 176

 

 

Milhaud, Darius  (1892-1974)

 

Deux poèmes: Eloge - Le brick

AN 11

Fixations för orgel

AN 36

Scaramouche

AN 33

Suite

AN 82

 

 

Montague, Stephen

 

Tongues of Fire

AN 167

 

 

Moran, Robert  (*1935)

 

Salagrama

AN 113

The Seven Decker Car in the Land of  the six Laws

AN 52

 

 

Morley,  Thomas  (1557-ca 1603)

 

Madrigaler

AN 11

 

 

Mortensen, Finn  (1922-1983)

 

Fantasi og fuge, op 13

AN 21

 

 

Morthenson, Jan W (*1941)

 

Wechselspiel I för violoncell

AN 110

 

 

Mozart, W. A.  (1756-1791

 

Fragment av en folkvisa

AN 145

4 kanon

AN 11

Slutord för kör

AN 145

Some of these … för orgel

AN 145

Wechselspiel I för violoncell

AN 145

 

 

Murai, Tsuguji (*1947)

 

Two lyric poems

AN 122

 

 

Murail, Tristan (*1947)

 

Résonance polyphonique ou la monté des oiseaux

AN 161

 

 

Musgrave, Thea  (*1928)

 

The golden echo

AN 166

 

 

Müller-Siemens, Detley

 

Thema und 7 Variationen über einen

 

Ländler von Schubert

AN 139

 

 

Naumann, Siegfried  (1919-2001)

 

TONSÄTTARPORTRÄTT

AN 233

Cadenze per 9 strumenti, op 9

AN 23

Missa in onore della  Madonna di Loreto, op 11

AN 36

D:o

AN 86

Risposte, op 6

AN 17

Risposte I

AN 205

Risposte II

AN 29

Ruoli.  Uruppförande

AN 5

Transformationer för instr., op 5

AN 10

 

 

Nedbal, M

 

Sonatin för basklarinett & piano

AN 112

 

 

Nellborn, Mikael  (*1957)

 

Fem satser för orkester

AN 111

Kvartett för piano/fl/vla/gt

AN 123

Kvartett för fl/vla/vcl/piano

AN 137

Musik för nio spelare.  Uruppförande

AN 185

Tre preludier för piano

AN 119

 

 

Nielsen, Tage  (*1929)

 

To Nocturner

AN 37

 

 

Nilson, Leo  (*1939)

 

Att göra musik

AN 53

Aurora

AN 42

Soundscape, elektronisk musik

AN 102

Satellit musik

AN 42

Sonata infernale

AN 153

Tatlin in memoriam

AN 98

Zirrah Uruppförande

AN 53

 

 

Nilsson, Bo  (*1937)

 

Quantitäten

AN 38

20 grupper

AN 17

D:o

AN 162

 

 

Nilsson, Ivo  (*1966)

 

Nerv för viola solo

AN 208

Passad

AN 177

 

 

Nilsson, Torsten   (1920-1999)

 

Come da lontano för slagverk, op 76

AN 85

Deuteroskopi, op 46

AN 151

Ecce venit cum nubius, sju korta sånger

AN 85

för sopran och orgel

 

Fem meditationer för piano

AN 88

Preludium till ett mysteriespel

AN 140

Salve Regina, op 28:1

AN 85

Vocatio Isaiæ, andlig konsert op 40

AN 85

 

 

Nono, Luigi  (1924-1990)

 

Polofonica-Monodia-Ritmica

AN 5

D:o

AN 170

 

 

Norda, Jesper  (*1972)

 

Jugendlied

AN 209

 

 

Nordheim, Arne  (*1931)

 

Aurora

AN 132

Respons I

AN 59

Respons IV

AN 115

D:o

AN 126

 

 

Novak, Jan (1921-1984)

 

Dulces Cantilenæ för sopran & vcl

AN 94

 

 

Nystedt, Knut  (*1915)

 

Beata Nobis  Uruppförande

AN 118

 

 

Nørgård, Per  (*1932)

 

”Aftonland”

AN 8

Anatomic Safari för accordeon

AN 44

Be prepared

AN 44

Daggry

AN 205

4 Fragmenter

AN 26

Mating-dance

AN 205

Returns för gitarr

AN 128

Turn

AN 103

Waves

AN 59

D:o

AN 115

 

 

Nørholm, Ib  (*1931)

 

Sonate for accordeon

AN 37

Strofer og marker

AN 26

 

 

Offenbach, Jacques  (1819-1880)

 

Duett E-dur

AN 173

 

 

Ohana, Maurice  (*1914)

 

Koreografiska etyder

AN 33

 

 

de Olavide, Gonzalo  (*1934)

 

Sistemas II  (1967)

AN 58

 

 

Olofsson, Kent  (*1962)

 

GAEA - QUINCUNC OCTAGON

AN 209

Sonat för gitarr

AN 149

Treccia för piano

AN 190

Treccia för flöjt.  Uruppförande

AN 208

Treccia för gitarr

AN 208

 

 

Orff, Carl  (1895-1982)

 

”Iam ver egelidos”

AN 11

 

 

Otte, Hans (*1926)

 

Touches för orgel

AN 195

 

 

de Pablo, Luis (*1930)

 

Le Prie - Dieux sur la Terrasse

AN 91

 

 

Pachelbel, Johann  (1653-1706)

 

Ciaconna f-moll

AN 113

 

 

Paik, Nam June  (*1932)

 

Etude platonique

AN 27

Sonata nr 1 for adults only

AN 27

Variations on a theme by Saint-Saëns

AN 27

 

 

Paik-Yalkut

 

Cinema metaphysic

AN 27

 

 

Parmerud, Åke  (*1953)

 

Stråkkvartett

AN 173

 

 

Payne, Anthony

 

Stones and lonely Places sing

AN 108

 

 

Paz, Juan Carlos (1897-1972)

 

Musica 1946, for piano

AN 87

 

 

Peck, Russell (*1945)

 

Lift off  (1966/75)

AN 75

 

 

Pedersen, Jens Wilhelm  (*1939)

 

To Sange: Natt - På Fjeldet

AN 24

 

 

Pedersen, Nils-H. (*1946)

 

Sanyade för gitarr

AN 105

 

 

Pellegrini, Ronald

 

Cries  (1972)

AN 75

 

 

Penderecki, Krzysztof  (*1933)

 

Capriccio för Siegfried Palm Uruppförande

AN 47

Stabat Mater

AN 36

Tre miniatyrer för violino grande och piano

AN 28

 

 

Pergament, Moses  (1893-1977)

 

Vårnatt i Ajalon

AN 211

 

 

Persson, Christer  (*1952)

 

A piece of a crisis

AN 172

From the corners of my I

AN 172

”G” för gitarr

AN 105

Games people play

AN 172

Svit för gitarr

AN 105

 

 

Persson, Lennart G.  (*1951)

 

Trio nr 1 för slagverk, trumpet och cello Uruppförande

AN 143

 

 

Persson, Stig

 

Etyd för sommarvind

AN 66

Kort är rosorna tid

AN 66

 

 

Petrassi,  Goffredo (1904-2003) 

 

Souffle för flöjt

AN 62

 

 

Pettersson, Allan (1911-1980)

 

Konsert för violin & stråkkvartett

AN 152

 

 

Pezel, Johann Christoph  (1639-1694)

 

Suite

AN 54

D:o

AN 65

 

 

Plog, Anthony

 

From Themes on Paintings of Edward Munch

AN 195

 

 

Ponce, Manuel  (1882-1948)

 

Theme varié et Final

AN 129

 

 

Poulenc, Francis  (1899-1963)

 

Fiançailles pour rire

AN 78

 

 

Pousseur, Henri  (*1929)

 

Cinquième vue sur les jardins interdits

AN 132

Rimes

AN 6

 

 

Prokofjev, Sergej  (1891-1953)

 

Den grimme ælling

AN 78

Pianosonat nr 3, op 28

AN 71

Sonat för soloviolin, op 115

AN 28

Stråkkvartett nr 2, op 92

AN 34

 

 

Rabe, Folke   (*1935)

 

Joe’s harp

AN 79

Shazam för trumpet

AN 143

Souvenirs

AN 14

To the Barbender

AN 153

Va??  (tonband)

AN 40

 

 

Rabe, Folke/O’Månsson, Lasse

 

Pièce för talkör a cappella

AN 8

 

 

Rands, Bernard (*1935)

 

Ballad III

AN 131

 

 

Rantla

 

Chanta Khat

AN 62

 

 

Rasmussen, Karl Aage (*1947)

 

A Ballad of Game and Dream

AN 84

Italiensk konsert

AN 210

 

 

Rautavaara, Einojuhani  (*1928)

 

Serenades of the Unicorn

AN 129

 

 

Redel, Martin Christoph

 

Interplay

AN 100

 

 

Reich, Steve (*1936)

 

Clapping Music  (1971)

AN 91

 

 

Riedel, Georg (*1934)

 

Höga Visan 7: 6-10

AN 66

 

 

Rihm, Wolfgang (*1952)

 

Chiffre I für Klavier

 

und 7 Instrumente

AN 139

 

 

Rosell, Lars-Erik  (*1944)

 

”Dioskurer” för 2 orglar  Uruppförande

AN 86

Twilight Uruppförande

AN 47

 

 

Rosenberg, Hilding  (1892-1985)

 

Sonat för soloklarinett

AN 39

 

 

Roslund, Björn  (*1959)

 

Ett litet orkesterpoem

AN 21

Sonat för piano

AN 130

 

 

Rovsing-Olsen, Poul  (1922-1982)

 

Alapa-Tarana

AN 24

Images

AN 37

 

 

Rydberg, Bo  (*1960)

 

Caravan

AN 168

”, et je danse.”

AN 162

Expo

AN 153

 

 

Rytterkvist, Hans (1926-1998)

 

Frammenti för kammarorkester

AN 29

 

 

Rzewski, Frederic  (*1938)

 

Les Moutons de Panurge

AN 75

Street Music

AN 45

 

 

Röder

 

Mr Frankensteins Babies

AN 135

 

 

Saariaho, Kaija  (*1952)

 

Laconisme de l’aile för soloflöjt

AN 183

 

 

Sallinen, Aulis  (*1935)

 

Elegia för violoncell

AN 38

 

 

Sandberg, Lars  (*1955)

 

Skuggor och dagrar

AN 205

 

 

Sanders, Robert (1906-1974)

 

Quintet in B

AN 54

 

 

Sandström, Sven-David  (*1942)

 

Concertato Uruppförande

AN 47

Concentration 2

AN 92

Five duets for one piano

AN 77

Free Music för flöjt & 6 slagverkare

AN 183

Surrounded för gitarr

AN 93

The lost Song - Convergence

AN 110

D:o

AN 122

 

 

Satie, Erik (1866-1925)

 

Ludions

AN 78

Preludes

AN 159

Stycken i päronform

AN 68

 

 

Scarlatti, Domenico  (1685-1757)

 

Sonator 113-114

AN 103

 

 

Scelsi, Giacinto  1905-1988)

 

Taiagarù pr voce sola

AN 97

 

 

Schmidt, Ole  (*1928)

 

Toccata för accordeon

AN 44

Tre Pezzi för trombon

AN 177

Tre Pezzi för sopransax

AN 177

 

 

Schoeck, Othmar  (1886-1957)

 

Sonat för basklarinett & piano, op 41

AN 112

 

 

Schnittke, Alfred  (1934-1998)

 

Stråkkvartett (1967)

 

AN 34

Schreker, Franz  (1878-1934)

 

Kammarsymfoni

AN 211

Zwei lyrische Gesänge

AN 211

 

 

Schuback, Peter (*1947)

 

Paradoxer för gitarr

AN 93

 

 

Schubert, Franz  (1797-1828)

 

Oktett F-dur, D 803

AN 139

 

 

Schäffer, Boguslaw  (*1929)

 

Musyka fortepianowa: Variacje I

AN 7

Quartet 2 + 2

AN 56

 

 

Schönberg, Arnold  (1874-1951)

 

Drei Klavierstücke, op 11

AN 4

Kammarsymfoni, op 9

AN 10

Pierrot lunaire, op 21

AN 19

Variationen über ein Rezitativ, op 40

AN 181

Verklärte Nacht, op 4

AN 19

Zwei Fragmente der Sonat für Orgel

AN 181

 

 

Schönberg, Stig Gustav  (*1933)

 

Effata

AN 151

Fem stycken för kl & vcl

AN 38

 

 

Segerstam, Leif  (*1944)

 

Episode nr 8 för gitarr

AN 129

Three last songs    Uruppförande

AN 114

 

 

Seiber, Matyas (1905-1960)

 

Fantasia concertante för str.ork

AN 70

 

 

Serocki, Kazimierz  (1922-1981)

 

A piacere

AN 53

Continuum Uruppförande

AN 33

Eyes of air

AN 31

Swinging Music

AN 56

 

 

Shimoyama, Hifumi

 

Exorcism for five strings  Uruppförande

AN 51

 

 

Siegel, Wayne  (*1953)

 

Autumn Resonance

AN 125

Street Music

AN 125

Supreme Sacrifice ”for syntheziser, keybord,

AN 125

voice and delays”

 

 

 

Sierra, Roberto  (*1953)

 

Concerto nocturnal

AN 171

 

 

Simai, Pavel (*1930)

 

En lastbil med trädstammar på en väg i Chile

AN 94

- Violoncellen - Tyranniet för

 

sopran, cello och piano

 

 

 

Sjostakovitj, Dmitrij  (1906-1975)

 

Pianokvintett g-moll, op 57

AN 18

Preludium och fuga i ess

AN 88

Stråkkvartett nr 8, op 110

AN 34

Violoncellsonat, op 4

AN 3

 

 

Sjunnesson, Bernt (*1936)

 

Perpetiskt sonorium för minst 3 spelare Uruppförande

AN 93

Sex skisser för fyra gitarrer

AN 149

 

 

Sjöberg, Johan Magnus  (*1953)

 

Amen II.  Uruppförande

AN 159

Face it

AN 173

 

 

Skalkottas, Nikos  (1904-1949)

 

15 Little Variations

AN 21

 

 

Skrjabin, Aleksandr  (1872-1915)

 

Deux poèmes, op 69

AN 190

Sonat nr 5 Fiss-dur, op 53

AN 190

 

 

Sköld, Bengt-Göran (*1936)

 

Exposition sur la basse

AN 151

 

 

Sluka, L.

 

D-S-C-H

AN 112

 

 

Smith, Michael

 

Geo music 4010

AN 124

 

 

Smith-Brindle, Reginald (*1917)

 

Auriga

AN 59

Ten string-music för cello & gitarr

AN 123

 

 

Souster, Tim  (*1943)

 

The Transistor radio of St. Narcissus

AN 159

 

 

Speight, John

 

Pianotrio

AN 109

 

 

Steffen, Wolfgang

 

Music for piano and 7 players

AN 100

 

 

Stockhausen, Karlheinz  (*1928)

 

Gesang der Jünglinge

AN 22

Klavierstücke I-V

AN 1

D:o

AN 21

Klavierstück V

AN 41

Klavierstücke VI, VIII &XI

AN 1

Klavierstück IX

AN 142

Kontakte

AN 16

D:o

AN 142

Refrain für drei Spieler

AN 1

D:o

AN 29

Spiral

AN 62

Tierkreis

AN 142

Zyklus für einen Schlagzeuger

AN 1

D:o  (ny version)

AN 54

 

 

Stravinsky, Igor  (1882-1971)

 

Elegi

AN 28

Historien om en soldat

AN 49

D:o  Suite

AN 82

Sérénade en la

AN 88

Three Songs from William Shakespeare

AN 123

för mezzo/fl/kl/vla                          

 

Tre stycken för stråkkvartett

AN 34

Svit ur ”Petrusjka”

AN 96

Tango

AN 103

Trois pièces pour clarinette seul

AN 43

 

 

Sträng, Kenneth  (*1955)

 

Associations for winds

AN 137

”Åvertür”

AN 111

 

 

Szalonek, Witold (*1927)

 

Improvisations sonoristiques

AN 56

 

 

Sæverud, Ketil

 

Rondo con variazioni

AN 101

 

 

Söderberg, Hans  (*1937)

 

Stråkkvartett nr 2 , ”Chambre separée”

AN 148

 

 

Sönstevold, Knut  (*1945)

 

Modulation II

AN 153

 

 

Sønstevold, Maj

 

Sonate 1964, op 3

AN 21

 

 

Sörenson, Torsten  (1908-1992)

 

Fem sånger till text av Allis Mar

AN 123

 

 

Takemitsu, Toru (1930-1996)

 

Distance for Oboe and SHO

AN 107

Rain-Tree

AN 183

 

 

Teitelbaum, Richard

 

In Tune

AN 45

 

 

Tessier, Roger  (*1939)

 

Scene III pour violoncelle et bande

AN 161

 

 

Thilman, J. P. (1906-1973)

 

Gestalten för basklarinett & piano

AN 112

 

 

Thommesen, Olav Anton  (*1946)

 

Eko av Eko för mezzo/fl/pi/pk Uruppförande

AN 114

 

 

Thoresen, Lasse (*1949)

 

Med åpen hånd eller knyttet neve? för flöjt

AN 101

 

 

Thybo, Leif  (1922-2001)

 

Elementi concertanti

AN 21

 

 

Toch (1887-1964)

 

Vals

AN 66

 

 

Trythall, Richard

 

Salute to the Fifties  (1976)

AN 91

 

 

Tullberg, Raymond

 

Bakom spegeln

AN 98

 

 

Turok, Paul

 

ABAC

AN 195

 

 

Valen, Fartein  (1887-1952)

 

Fire klaverstykker, op 22

AN 21

Intermezzo, op 36

AN 122

 

 

Wallin, Rolf  (*1957)

 

Stonewave. Ritual för utdrivning av andar

AN 183

 

 

Varèse, Edgard  (1885-1965)

 

Density 21,5

AN 43

Ionisation för 13 slagverkare

AN 59

D:o

AN 115

Octandre

AN 5

D:o

AN 17

D:o

AN 139

 

 

von Weber, Carl Maria  (1786-1826)

 

Trio g-moll, op 63

AN 18

 

 

Webern, Anton  (1883-1945)

 

Drei kleine Stücke

AN 68

D:o

AN 97

Drei Lieder: Wie bin ich froh! -

AN 78

Des Herzens Purpurvogel -

 

Sterne, in silbernen Bienen der Nacht

 

Quartett för kl/sax/vl/piano, op 22

AN 99

Konsert för 9 instrument, op 24

AN 17

D:o

AN 159

Sex stycken för orkester, op 6

AN 12

Variationer, op 27

AN 37

 

 

Weir, Judith

 

King Harald’s saga

AN 131

 

 

Weis, Flemming  (1898-1981)

 

Limitationes

AN 37

 

 

Welin, Karl-Erik  (1934-1992)

 

Esser vecchia

AN 14

Etwas für …

AN 43

In Silvis cum libro Uruppförande

AN 118

warum nicht?

AN 23

Visoka 12 för 2 fl, 2 vl & 2 vcl Uruppförande

AN 25

 

 

Werle, Lars Johan (1926-2001)

 

Attitudes

AN 41

Griller - grafisk komposition för pianist

AN 7

 

 

Werup/Sjöström

 

Free Jazz

AN 44

 

 

Viñao, Alejandro

 

Go för tape

AN 176

Hendrix Haze

AN 146

Son Entero

AN 176

 

 

Vogel, Wladimir  (1896-1984)

 

Madrigaler (1939): 1-2, 4-6, 8-9

AN 8

 

 

Wolff, Christian (*1934)

 

Sticks

AN 45

 

 

Xenakis, Iannis  (1922-2001 )

 

Atrées (Hommage à Pascal)

AN 23

D:o

AN 170

Dmaathen

AN 168

Psappha

AN 162

 

 

Yoko Ono (*1933)

 

Cut piece

AN 27

 

 

Yun, Isang  (1917-1995)

 

Garak för flöjt & piano

AN 97

Glissées för solovioloncell

AN 97

Pièce concertante

AN 100

Piri

AN 140

 

 

von Zieritz, Grete

 

Autobiographie för soloviolin

AN 95

 

 

Zimmermann, Walter  (*1949)

 

Selbstvergessen för röst, flöjt,

 

    gitarr & glasharpa

AN 189

 

 

Zwedberg, Tommy (*1946)

 

Poco a poco

AN 98

 

 

Zykan, Otto (*1935)

 

Blandning ur Staatsmusik

AN 79