Kammarmusik i Malmö med omnejd

från 1820 till 2004

 

– en orientering sammanställd av

 

Gunnar Sjöqvist

  

Förord

Malmö Museum

SR:s Musikaliska Salonger

 

Offentligt kammarmusicerande i Malmö med omnejd

Programöversikt 1937-2003

 

 

Så började det …

Ur N G  Strömbergs ”Anteckningar …”

Malmö Kammarorkesterförening

Åkarps Orkestersällskap

 

 

Malmö Musikkonservatorium

Repertoar 1907-1916

 

 

Salomon Smiths Kammarmusikförening

Programöversikt 1910-2004

Repertoar:

   Adler – Dvořák

   Eccles – Ortiz

   Pachelbel – Österling

Ensembler och Solister

Recensionsklipp

ARS NOVA

Programöversikt 1960-2000

Repertoar

Landskrona Kammarmusikförening

Programöversikt 1944-2000

Repertoar

 

 

Kammarmusikföreningen –61

Lunds Kammarmusiksällskap 

Programöversikt

Repertoar

 

 

Husie-musik

 

 

 

 

WEBCounter by GOWEB